Споделянето или наема на автомобили между/от частни има за цел да се предложи автомобил собственост на физическо лице, за ползване от широката публика. Тъй като автомобилите по принцип се ползват много рядко и само за лични цели, собственика го предоставя за ползване на други лица, които му заплащат за ползването.


Регистрирай се